http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI27358%2F11&R=161
Lotalla on näyttelyistä 2x sert ja se on metsästyskäytössä.